All articles

ปรับปรุงล่าสุด 16/09/2563

เลนส์ออโต้เปลี่ยนสีคืออะไร? ( AUTO Lenses, Transitions Lenses, Photochromic Lenses ) ป้องกันรังสี UV400 ได้ไหม?          วันนี้หลายนวัตกรรมใหม่ๆ...

เลนส์สองชั้นใส่ยังไงคืออะไร? เป็นแบบไหนมาดูกันครับ.เลนส์สองชั้น (Bifocal Lenses)           คือเลนส์แว่นตาที่มีสองระดับ มีสองค่าสายตาในแว่น 1 อัน สามารถทำให้เราเห็นทั้งระย...

ต้อกระจกคืออะไร? What is cataract?             ต้อกระจกเป็นภาวการณ์เปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติที่เกิดจากการขุ่นของเลนส์ตาหรือแก้วตา สายตาจะค่อยๆมัวลงเหมือนมีผ้าหรือหมอกบั...

ดวงตาเริ่มมีปัญหาเพราะอะไร? ดวงตาเริ่มมีปัญหาเพราะอะไร? ชอบอ่านหนังสือในที่มืด ทำให้ ดวงตาต้องเพ่งมากขึ้น เพื่อให้เห็นตัวอักษรชัดเจน อ่านหนังสือขณะรถวิ่ง เวลารถวิ่งรถจะสั่น ทำให้สายตาเราต้องเพ่งอ...

เลนส์ Polarized คืออะไร? ( โพลาไรซ์ )             นอกจากเลนส์กันแดด UV400 ที่ใช้กันอยู่ทั่วไป แล้ว ยังมีเลนส์อีกชนิดหนึ่ง ที่สามารถกันแดด และ ตัดแสงสะท้อนได้เป็นอย่า...

ค่า PD คืออะไร สำคัญอย่างไร วัดค่า PD ยังไง ?การหาระยะห่างระหว่างรูม่านตา (Pupil Distance = PD)          ความสำคัญของค่า PD นั้นมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าค่าสายตาที่เหมาะสม ยิ่ง...