All articles

ปรับปรุงล่าสุด 06/06/2565
วิธีเลือกซื้อหน้ากากอนามัยที่มีคุณภาพ ป้องกันการติดและแพร่เชื้อ โควิด-19

วิธีเลือกซื้อหน้ากากอนามัยที่มีคุณภาพ ป้องกันการติดและแพร่เชื้อ โควิด-19

สังเกตอย่างไร ก่อนซื้อหน้ากากอนามัย ?

การเลือกซื้อหน้ากากอนามัยในช่วงนี้ ถือเป็นเรื่องสำคัญมาก

เพราะหากเราซื้อหน้ากากที่ไม่มีคุณภาพ แม้ว่าจะใส่หน้ากากตลอดเวลา

แต่ก็ไม่สามารถที่จะป้องกันเชื้อและการแพร่เชื้อโควิด-19 ได้ (ยืนยันจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการของประเทศสหรัฐอเมริกา) 

ทางร้าน ขอยกตัวอย่าง หน้ากาก 3 แบบ ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน 

 

  • แบบแรก หน้ากาก N95 

มีคุณสมบัติการกรองได้ทั้งฝุ่น PM 2.5 และ โควิด-19 ประสิทธิภาพการกรองสูงสุดมากกว่าร้อยละ

95 มีการทดสอบจาก จาก 2 สถาบัน คณะแพทยศาสตร์และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

และคณาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่หน้ากากชนิดนี้แม้มีประสิทธิภาพสูงสุดแต่ราคาก็สูงกว่าแบบอื่น ๆ เช่นกัน

 

 

ตัวอย่าง ISO 13485 

ระบบมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ

ครอบคลุมการออกแบบ พัฒนา ผลิต
และขายเครื่องมือทางการแพทย์

เป็นหน้ากากทั่วไปใช้ในทางการแพทย์ หน้ากากชนิดนี้มีประสิทธิภาพการกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่สูงมาก

แต่มีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อไวรัส จึงสามารถใช้กันโควิด-19 ได้

แต่การเลือกซื้อหน้ากากชนิดนี้ ให้สังเกตฉลากว่ามีมาตรฐานการรับรองหรือไม่ เช่น ISO 13485 

หมายถึง ระบบมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ พัฒนา ผลิต และ ขาย เครื่องมือทางการแพทย์

 

ตัวอย่างวิธีทดสอบหน้ากากาผ้าอย่างง่าย ฉีดสเปรย์ หรือหยดละอองน้ำ น้ำต้องไม่เกาะผ้า

 

แบบสุดท้าย หน้ากากผ้า หลังจากที่หน้ากากแบบที่สองเริ่มขาดตลาด กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ได้ทำการทดสอบและรับรองคุณภาพของผ้าเอาไว้และยังกำหนดคุณสมบัติในการเลือกซื้อ 5 เรื่อง ได้แก่ ผ้าสะท้อนน้ำ คล้ายน้ำกลิ้งบนใบบัว  

(วิธีทดสอบอย่างง่าย ฉีดสเปรย์ หรือหยดละอองน้ำ น้ำต้องไม่เกาะผ้า) ความบางของผ้า (ใช้แฟลชโทรศัพท์ส่องต้องไม่ทะลุผ้า) 

สีย้อมผ้า ไม่ฉูดฉาด ไม่ฟอกขาว เลือกที่ขนาดใส่พอดีกับหน้า มีมาตรฐานรับรองคุณสมบัติตามกรมวิทยาศาสตร์บริการ ขณะนี้มีผู้ประกอบการได้รับการรับรองแล้ว

6 ราย และอยู่ระหว่างการดำเนินการขอโลโก้เพื่อติดบนฉลากผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคสามารถขอดูใบรับรองหรือ Certificate ได้ ซึ่งปกติผู้จำหน่ายจะปิดประกาศไว้เพื่อให้ผู้บริโภคสังเกตเห็นได้ง่าย

 

แสดงตัวอย่างฉลากที่แสดงเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ แบบย่อ
(ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการให้การรับรอง)

 

เจ้าน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า ใบ Certificate จะระบุรายละเอียดของการทดสอบและการรับรองว่าหน้ากากมีคุณสมบัติอย่างไร ดังนั้น

ผู้บริโภคต้องตรวจสอบว่าตรงตามคุณสมบัติที่จะนำไปใช้หรือไม่ และเอกสารฉบับนี้ยืนยันว่าผ่านการทดสอบแต่ประสิทธิภาพการกรอง

ซึ่งมีทั้งไวรัสและฝุ่นละอองขนาดเล็ก แต่เมื่อเทียบกับหน้ากาก N95 และ Surgical Mask ก็ยังไม่เทียบเท่า แต่ก็สามารถที่จะลดการแพร่เชื้อและการป้องกันโควิด-19 ได้

 

credit by: The Active